11 augustus 2014

Wat is de rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekeringspolis die u toelaat om allereerst uw rechten te kennen en indien nodig en volgens de bepalingen van uw polis die rechten ook te verdedigen. De polis zal zowel bijstand verlenen als u zelf een zaak opstart als in het geval iemand een vordering tot u richt. Daarvoor moet de zaak niet altijd tot een gerechtelijke of administratieve procedure gekomen zijn. Vaak biedt een minnelijke schikking al veel soelaas. Gaat het toch verder, dan zal de rechtsbijstandsverzekering kosten en de erelonen aan advocaten en experten dekken. Er is steeds de mogelijkheid om zelf een raadsman aan te duiden maar dit kan aan bepaalde voorwaarden onderhevig zijn. Indien niet aan de voorwaarden voldaan wordt, kan het zijn dat u slechts een deel van de kosten en erelonen terugbetaald krjigt. Er zijn heel wat mogelijkheden waarbij dat het geval kan zijn. Anderzijds zijn er ook situaties waarbij de verzekeringsmaatschappij alsnog verplicht kan zijn om alles te vergoeden. Vraag gerust ook ons advies omtrent de dekkingen van je polis rechtsbijstand vooraleer je een (rechts)zaak start tegen een derde.