05 januari 2020

Hou je aan de juiste regelgeving als je kinderen vervoert!

Algemene regel

Kinderen kleiner dan 1,35 meter moet je altijd vervoeren in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Kinderen vanaf 1,35 meter moet je ook vervoeren in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem óf ze moeten de gordel dragen.

In de meeste wagens kan je de gordel verstellen. Hou er bij kinderen rekening mee dat de ideale hoogte van de gordel verschilt met die van volwassenen. De gordel moet idealiter over de schouder lopen en mag niet in de hals snijden.

Uitzonderingen

Als je af en toe kinderen van iemand anders moet vervoeren over een korte afstand, en je hebt geen of onvoldoende kinderzitjes, dan gelden volgende regels:

–       Kinderen jonger dan 3 jaar mag je in dat geval niet vervoeren.

–       Kinderen vanaf 3 jaar moeten achterin zitten en de gordel dragen.

–       Zit er een van je eigen kinderen in de wagen? Dan moet je je eigen kind vervoeren in een aangepast zitje.

Weet dat het altijd veiliger is om kinderen wel in een aangepast kinderzitje te vervoeren.

Staan er op je achterbank al 2 kinderzitjes en is er geen plaats meer voor een derde? In dat geval mag je een kind jonger dan 3 jaar niet vervoeren. Een kind ouder dan 3 jaar mag dan de gewone veiligheidsgordel dragen.

Tweedehandszitje

Bij de aankoop van een tweedehandszitje moet je goed op het keurmerk letten. Het correcte keurmerk is R44-03, R44-04 of i-Size. Oudere keurmerken R44-01 en R44-02 voldoen niet meer aan de huidige veiligheidsnormen.

Zitje na ongeval

De kans is groot dat, na een ongeval, je kinderzitje onzichtbaar beschadigd is. In dat geval is het aan te raden om je een nieuw exemplaar aan te schaffen.

Ben je verzekerd als ouder als je andere kinderen vervoert?

Geen zorgen. Vervoerde kinderen vallen onder de verplichte autoverzekering. Dat wil zeggen dat alle inzittenden beschouwd worden als zwakke weggebruiker en beschermd worden, ook al ben je zelf in de fout bij een ongeval. Zij worden integraal vergoed voor alle geleden lichamelijke schade.

Let wel op het maximum aantal personen dat vervoerd mag worden. Als er meer kinderen in de auto zitten dan wettelijk toegestaan, kan de verzekeringsmaatschappij de uitbetaalde bedragen terugvragen.