19 juni 2014

Neem ik als eigenaar van een wagen altijd zelf een autoverzekering ?

Als eigenaar van een wagen ben je verplicht er op toe te zien dat het voertuig verzekerd is als iemand zich er mee op de openbare weg begeeft. Maar soms is het nuttig om deze verzekering door een derde te laten betalen.

Case 1 : Stel dat je een wagen ter beschikking stelt van je kinderen. Indien zij beurtelings gebruik maken van jouw voertuig, dan kan je ervoor kiezen om hen de verzekering te laten afsluiten. Misschien betalen ze dan wel wat meer voor hun polis maar zo kunnen ze meteen een schadehistoriek opbouwen en hopelijk op die manier op termijn een beter tarief bekomen voor hun autoverzekering.

Case 2 : Je wordt een dagje ouder en je beslist om je wagen niet meer te gebruiken. Omdat het zonde is dat het voertuig daar gewoon staat, laat je een buur of familielid van de wagen gebruik maken. Op dat moment ben je niet meer de regelmatige gebruiker. Bij een schadegeval kan dit problemen opleveren om vergoed te worden. De eenvoudigste manier om dat op te lossen is de werkelijke gebruiker de verzekering te laten onderschrijven. Zorg er wel voor dat er elk jaar een bewijs van betaling wordt voorgelegd.

Voor jezelf is het ook nuttig omdat u niet meer als “bestuurder” wordt beschouwd als u mee rijdt met de wagen. En op die manier ook vergoed kan worden bij een eventueel schadegeval.