BA Auto

Als werkgever bent u ook hier wettelijk verplicht uzelf en uw werknemers te laten verzekeren voor een mogelijk schadegeval met een voertuig door u of uw werknemers in fout veroorzaakt gedurende de uitoefening van uw/hun functie of op weg van en naar het werk.