Gewaarborgd inkomen

In geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval in uw privé – leven daalt uw inkomen drastisch. Uw ziekteverzekering plafonneert immers uw uitkering. De vaste kosten blijven desalniettemin gelijk of nemen zelfs toe naarmate de tijd verstrekt. Veel mensen in soortgelijke situatie komen dan ook al snel in financiële problemen. Neem niet langer onnodige risico’s en contacteer ons voor meer info.