Pensioensparen

Pensioensparen dringt zich meer en meer op. Er is niet langer de vergrijzingsproblematiek maar ook het sociaal model en vangnet dat in Europa onder druk komt te staan als gevolg van de besparingswoede en economische recessie dat vooral de westerse economieën hard treft. U kan maar beter uw voorzorgen nemen en zelf voorzien in een aanvullend inkomen voor uw oude dag. Een polis pensioensparen voorziet immers in een gewaarborgde interest, een jaarlijkse definitief verworven winstdeelname en is bovendien fiscaal aftrekbaar wat dit product stukken interessanter maakt dan pakweg een klassiek spaarboekje.