Tak 23

Een TAK 23-product is een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Het rendement is dus afhankelijk van de prestaties van die fondsen. Er kan een positief of negatief rendement zijn, waardoor kapitaalsverlies mogelijk is.
Aan TAK 23-producten zijn dus meer risico’s voor de belegger verbonden dan aan TAK 21-producten, maar ligt de opbrengst doorgaans