Verkeersverzekering gezin

U en uw gezinsleden begeven zich veelvuldig in het verkeer; hetzij met een voertuig, de (brom)fiets, te voet, het openbaar verkeer.
Een ongeval is dan ook snel gebeurd…

Vertrouw op deze polis die voorziet in een vergoeding bij (blijvende) invaliditeit of overlijden. Ook de medische kosten worden gedekt.